HAYVANLARDAKİ AKILLI PLAN: KAMUFLAJHayvanlar hayatta kalabilmek için birtakım davranışlarda bulunarak besin elde ederken, aynı zamanda kendilerini de düşmanlarına karşı korurlar. Her hayvan beslenmek için ihtiyaç duyduğu avlanma ve beslenme sistemine sahiptir, en küçüğünden en vahşi gözükenine kadar hepsi farklı yöntemlerle yiyeceklerine ulaşırlar. Aynı şekilde, kendilerini korumak amacıyla da belirli özellikler taşırlar.

Böylelikle, doğada herhangi bir aksaklık olmadan, sadece düzenli işlemekte olan bir sistem çalışmaya devam eder. Buda bize göstermektedir ki; tüm canlılar, adeta programlanmış bir makine gibi mükemmel bir şekilde tasarlanmışlardır. Bu denge, insanın müdahalesi (ya da doğal afetler) olmadığı sürece sürüp gitmektedir.


Hayvanların hayatlarını sürdürebilmek için sahip olduğu özelliklerin biri de, kendilerini gizleme sanatı olan kamuflajdır. Hayvanlar iki sebepten dolayı kendilerini gizleme ihtiyacı duyarlar. Bunlardan biri av konumunda iken, diğeri de avcı iken. Kamuflajı diğer yöntemlerden ayıran en önemli özellik ise, son derece büyük bir akıl, beceri, estetik ve uyum içermesidir. Şöyle ki, bir hayvanın düşmanlarından kurtulabilmek için kaçması yada avını yakalamak için kovalaması da, planlı bir hareket olmasına rağmen doğal (içgüdüsel) gözükebilir. Ancak, o hayvan, amacını gerçekleştirmek için bir yerlere saklanıyorsa, artık bu davranışın doğal bir hareket olmadığını hemen anlarız. Kaldı ki, amacına ulaşmak için saklanırken çevresine müthiş bir uyum da gösteriyorsa, bunun akıl dolu, bilinçli bir tasarım olduğuna emin oluruz.